Адрес: No.3 Eastwest Avenue, Liansheng Village, Nanyuan Street, Yuhang District, Hangzhou, Zhejiang, China

Телефон.: +86-20-22094551
Факс: +86-20-38681673
Контактное лицо: Cherry Shi